Privacy

Privacy verklaring

 

Feet, Face & Body, gevestigd aan de Bachlaan 54 3706 BD in Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacy verklaring. Ik raad u aan om deze privacy verklaring goed te lezen.

Contactgegevens:

Feet, Face & Body
Renate de Koning
Bachlaan 54
3706 BD Zeist
06-16033154

info@feetfaceandbody.nl
www.feetfaceandbody.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Feet, Face & Body verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving, wat inhoudt dat ik duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Polisnummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Gezondheid: medicijnengebruik, allergieën, chronische aandoeningen, enzovoort.
 • Persoonlijke leefstijlgegevens: zongedrag, voedingspatroon, werk enzovoort.
 • Minderjarigen: gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerk ik tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. (Bijvoorbeeld bij de acne behandelingen).

 Feet, Face & Body verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Vitaal belang betrokkene, namelijk: waar mogelijk/bekend eventuele gezondheidsrisico’s beperken. Zodat de behandeling op de individuele klant kan worden afgestemd en er rekening wordt gehouden met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de doeleinden waarvoor zij nodig zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Deze gegevens staan op uw klantenkaart in mijn computer, die ik heb laten beveiligen. Op deze klantenkaart hou ik bij wat ik per behandeling heb gedaan.
Alleen ikzelf kan bij deze gegevens en ik heb een geheimhoudingsplicht.
De gegevens worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van u of uw vertegenwoordiger gedeeld met anderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Feet, Face & Body bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat ik uw gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht. (Denk hierbij aan de belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden:

Feet, Face & Body verkoopt uw gegevens niet aan derden. Deze worden uitsluitend verwerkt indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feet, Face & Body blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

De website van Feet, Face & Body gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Feet, Face & Body. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan ontvang ik u graag persoonlijk bij mij in de salon en verwerken we samen uw aanpassingen en/of eventuele klachten. Ook kunt u op dat moment aangeven om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Ik zal altijd proberen om zo snel mogelijk met u hiervoor een afspraak in te plannen. Feet, Face & Body wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, d.m.v. contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Feet, Face & Body neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@feetfaceandbody.nl.
 

Privacy
Top